BejelentésMecseki népmondák
Legendák a Délvidékről

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
A ZENGŐ KINCSE


A Zengő lábánál, a völgyben élt egy pásztor a feleségével és kisfiával. Az asszony szeretett volna emberek közé kerülni, de a szegénység ide kötötte őket. Egyszer a hegy szelleme elárulta neki, hogy a Zengő minden virágvasárnapon megnyílik, és a szótlan asszonyoknak megmutatja rengeteg kincsét. Az as­szony virágvasárnap fölment a Zengő tetejére, karján vitte a kisfiát. Amint megszólalt a völgyben a remete hangja, a hegy megnyílt. A szellem becsalogatta a csodálkozó asszonyt, aki nem is tudta, mihez kapjon a sok kincs láttán. Gyermekét letette és megrakodott a drágaságokkal. Kivitte a kincseket, de mire a gyermekéért visszatért volna, a hegy bezárult. Az asszony pe­dig tébolyultan járta a rengeteget, s kereste elveszett kisfiát. Néha morgás hallik a hegy belsejéből. Ez a bennszorult szeren­csétlennek a jajkiáltása. Utána rendszerint óriási vihar jön, dühöng, tombol, üvölt az orkán a hegy körül. Ilyenkor a pász­torasszony jajgat és siratja elveszett gyermekét.
Mecsek lexikon: Zengő (Keleti-Mecsek, 682 m): a Mecsek hegység leg­ma­ga­sabb hegycsúcsa, Pécs­vá­rad fölött emelkedik. Régi neve: Vashegy. A hegy erdei néha zúgnak, a monda szerint azért, mert együtt sírnak azzal az asszonnyal, aki a talált kincs miatt elhagyta gyermekét. Felmászhatunk itt egy geodéziai toronyra, szép körpanoráma tárul elénk a Keleti Mecsekről. A hegycsúcson egy vár falmaradványai is láthatók. Mély sziklába vágott árok övezi, egy lakótorony alapjait találták meg. A 13. században épült, írásos említés nincs róla. Valószínűleg a pécsváradi bencés apátság mentsvára volt. A K▲, S, S▲ jelzés vezet fel a hegyre.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!